#

"gil lê" - Sao 16/5: Trấn Thành có thái độ lạ khi bị JV cà khịa, Thủy Tiên nói rõ vụ phát thiếu tiền cứu trợ