#

"giam doc Sky Mining di chua benh" - Giám đốc Sky Mining: 'Tôi đang đi chữa bệnh và sẽ trở lại'