#

"giải trí" - Lý Nhã Kỳ bất ngờ chốt thời gian kết hôn, dặn dò đồng nghiệp nhớ 'đặt gạch' giữ lịch cho năm sau