#

"giải thưởng ashui awards 2022" - Panasonic được vinh danh 'Hãng kỹ thuật của năm' Giải thưởng Ashui Awards 2022