#

"giải pháp phần mềm" - Các Bài viết về giải pháp phần mềm

VNPT lọt Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín

VNPT lọt Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín

(Techzz.vn) Ngày 20/7/2021, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố 02 danh sách Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2021 bao gồm Top 10 Công ty Công nghệ thông tin – Viễn thông và Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp Phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín.