#

"giải pháp kỹ thuật số" - Đại diện của Huawei chia sẻ về tầm nhìn của hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương