#

"giá vàng 3/2" - Giá vàng 3/2: Vàng chạm đáy mới, các nhà đầu tư đứng ngồi không yên