#

"gia re" - Nokia bất ngờ để lộ 4 smartphone với thiết kế khiến người dùng khen 'hết nước chấm'