"giá iphone 14" - iPhone 15 vẫn chưa đủ đột phá, giá cao, iPhone 14 chính là mẫu máy đáng mua lúc này vì ngon bổ rẻ

iPhone 15 vẫn chưa đủ đột phá, giá cao, iPhone 14 chính là mẫu máy đáng mua lúc này vì ngon bổ rẻ

3 tuần trước
iPhone 15 tuy đã có nhiều thay đổi lớn như màn Dynamic Island, mặt lưng kính mờ nhưng với nhiều người đây vẫn chưa phải là sự đột phá. Trong trường hợp bạn cũng như vậy, iPhone 15 đang là lựa chọn ngon bổ rẻ hơn đáng kể.