#

"giá iphone 13" - Đây là chiếc iPhone rẻ nhất có giao diện camera chéo y hệt iPhone 15 mới, thấp hơn tới 6 triệu