#

"gia đình lý hải" - Ốc Thanh Vân hoảng hốt, CĐM lo lắng khi Lý Hải – Minh Hà báo tin dữ, phải vào viện ngay đầu năm