"giá cả" - Loại cá biển giúp Việt Nam kiếm 87 triệu Đô trong 8 tháng 2023, cắn một miếng ngập tràn thớ thịt