#

"giá bán" - Steve Jobs hái giới thiệu máy tính bảng ở Trung Quốc