"gấu nước" - Loài vật duy nhất còn sống dù xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc vụ nổ tân tinh phá hủy hành tinh

Loài vật duy nhất còn sống dù xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc vụ nổ tân tinh phá hủy hành tinh

2 tháng trước
Theo các nhà nghiên cứu, trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân hoặc sự kiện vũ trụ như vụ nổ tân tinh phá hủy hành tinh thì gấu nước sẽ là loài động vật duy nhất còn sống sót.