"gấu gobi" - Loài thú quý hiếm nhất hành tinh có trong ‘Sách đỏ’ đang trên bờ vực tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn 36 con

Loài thú quý hiếm nhất hành tinh có trong ‘Sách đỏ’ đang trên bờ vực tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn 36 con

9 tháng trước
Loài thú quý hiếm này không có các cá thể được nuôi nhốt mà chỉ tồn tại trên sa mạc - nơi khắc nghiệt ngoài tự nhiên.