"gấu" - Hổ và gấu đều là loài hung dữ, tại sao sói sợ hổ mà lại không sợ gấu?

Hổ và gấu đều là loài hung dữ, tại sao sói sợ hổ mà lại không sợ gấu?

6 tháng trước
Sói, hổ và gấu đều là những loài động vật thuộc top mạnh nhất trong thế giới động vật. Xét về kích thước cơ thể thì kích thước trung bình của gấu lớn hơn hổ và gấu là một trong số ít động vật trên cạn có thể bị ăn thịt. Vậy tại sao sói sợ hổ mà không sợ gấu?