"gặp nhau cuối năm 2024" - Tiết lộ về chương trình Táo quân 2024: Diện mạo mới, phiên bản khác, lạ so với mùa trước