#

"galaxy z fold 4" - Galaxy Z Fold 3 rớt giá mạnh, giảm kịch sàn hơn 15 triệu đồng so với khi ra mắt