#

"galaxy z flip 3" - Các Bài viết về galaxy z flip 3

Smartphone hình chữ P là sản phẩm tiếp theo mà Samsung hướng đến

Smartphone hình chữ P là sản phẩm tiếp theo mà Samsung hướng đến

(Techz.vn) Samsung Electronics đã nộp một bằng sáng chế dài 66 trang vào giữa năm 2021 cho một chiếc điện thoại màn hình gập có dạng chữ P. Bằng sáng chế này đã được công bố rộng rãi vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, sau đó LetsGoDigital đã hợp tác với nhà thiết kế Jermaine Smit để tạo ra một số kết xuất, cho thấy sản phẩm cuối cùng sẽ như thế nào.