#

"Galaxy Tab" - Hơn 3 triệu bạn trẻ được “Khơi cảm hứng, bừng sáng tạo” từ giá trị truyền thống với Galaxy Tab S9