"galaxy f15" - Quái khủng pin trâu của Samsung xác nhận ra mắt, dung lượng 6000 mAh hơn cả Galaxy S24 Ultra