"galaxy a52" - iPhone XS Max giá chỉ 6 triệu còn đáng mua trong tháng 10/2022?