#

"galaxy a51" - Giá Galaxy A71 tháng 9/2022 chưa đến 8 triệu, đối thủ của iPhone 8 Plus liệu còn làm nên chuyện?