#

"fpt." - Phó TGĐ FPT: Thực sự là Bphone tốt thật đấy