#

"fpt." - Các Bài viết về fpt.

Phó TGĐ FPT: Thực sự là Bphone tốt thật đấy

Phó TGĐ FPT: Thực sự là Bphone tốt thật đấy

(Techz.vn) Các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam thường ít nhận xét trực tiếp về nhau, dù khen hay chê. Do vậy, bài viết của Phó Tổng giám đốc FPT Đỗ Cao Bảo về CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng đã thu hút được sự chú ý.