#

"ford everest 2021" - Ford Everest 2021 bất ngờ điều chỉnh giá bán, 'đe nẹt' Toyota Fortuner với loạt trang bị hiện đại