#

"fenix 7 pro" - Garmin ra mắt đồng hồ Fenix 7 Pro: Pin năng lượng mặt trời, đèn pin và bộ nhớ 32GB