#

"Facebook." - Các Bài viết về Facebook.

Bill Gates:

Bill Gates: "Mark Zuckerberg à, cậu còn nợ tôi một vố đấy nhé!"

(Techz.vn) Nếu không có Bill Gates nhắc nhở, có lẽ Mark Zuckerberg đã bị đẩy vào thế hiểm nghèo.