"Facebook." - Bill Gates: "Mark Zuckerberg à, cậu còn nợ tôi một vố đấy nhé!"

Bill Gates: "Mark Zuckerberg à, cậu còn nợ tôi một vố đấy nhé!"

6 năm trước
(Techz.vn) Nếu không có Bill Gates nhắc nhở, có lẽ Mark Zuckerberg đã bị đẩy vào thế hiểm nghèo.