#

"face id" - iOS 15.4 và cách mở Face ID khi đeo khẩu trang