"đường biên giới nga" - Quốc gia có đường biên giới đất liền dài nhất: Nga xếp hạng thứ 2 dù có diện tích lớn nhất thế giới

Quốc gia có đường biên giới đất liền dài nhất: Nga xếp hạng thứ 2 dù có diện tích lớn nhất thế giới

8 tháng trước
Mặc dù sở hữu hơn 20.000 km đường biên giới, nhưng Nga vẫn chỉ xếp thứ hạng 2. Một con số khá sát sao với quốc gia có biên giới đất liền dài nhất thế giới.