#

"dũng lò vôi" - Loạt đại gia nổi danh cả nước sinh ở Bình Định: Ông Dũng 'Lò Vôi', Bầu Đức và Chủ tịch Tôn Hoa Sen