"đồng xu" - Kì lạ đồng xu đầu tiên trên thế giới có thể bay lên và phát sáng trong bóng tối