"động vật có vú" - Động vật có vú ở biển ngủ dưới nước như thế nào?