"dong ho garmin" - Garmin Kỷ Niệm 20 Năm ra mắt dòng Forerunner, Đồng hồ GPS đầu tiên trên thế giới

Garmin Kỷ Niệm 20 Năm ra mắt dòng Forerunner, Đồng hồ GPS đầu tiên trên thế giới

11 tháng trước
Garmin chào mừng kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng Forerunner, dòng đồng hồ thông minh GPS đầu tiên trên thế giới để giúp người chạy bộ tập luyện an toàn và đạt được thành tích cá nhân tốt nhất qua việc ứng dụng những dữ liệu công nghệ chuyên sâu và chính xác.