#

"đội tuyển việt nam cách ly" - Lãnh đạo y tế: 'Đội tuyển Việt Nam phải cách ly đủ 21 ngày mới được về nhà'?!