#

"đổi mã mạng" - Kết thúc chuyển đổi thuê bao 11 số: Viettel "mặc áo mới" 032 cho SIM 0162