#

"dock ket noi" - Kết nối 9pin được tìm thấy trong mã của iOS 6 Beta.