#

"doanh thu" - Apple tiếp tục phá kỷ lục doanh thu dù mới giữa năm, cổ đông Apple 'bơi trong tiền'