#

"doanh số" - Ford Việt Nam đạt doanh số kỷ lục tháng 10/2022 với 4 sản phẩm chủ lực