#

"doanh nhân minh hải" - Các Bài viết về doanh nhân minh hải

Ông xã Hoà Minzy sợ hãi khi gặp 'sự cố' bên trời Tây, bạn bè, đống nghiệp lo lắng hỏi han

Ông xã Hoà Minzy sợ hãi khi gặp 'sự cố' bên trời Tây, bạn bè, đống nghiệp lo lắng hỏi han

(Techz.vn) - Xa vợ con trong ngày đặc biệt, ỗng xã Hòa Minzy còn sợ hãi khi lần đầu được trải nghiệm động đất bên trời Tây khiến bạn bè, đồng nghiệp lo lắng.