"đoàn thỉnh kinh của đường tăng đi qua việt nam" - Đoàn thỉnh kinh của Đường Tăng đi qua một địa danh nổi tiếng ở Việt Nam, thực hư ra sao?

Đoàn thỉnh kinh của Đường Tăng đi qua một địa danh nổi tiếng ở Việt Nam, thực hư ra sao?

5 tháng trước
Trên hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh, Đường Tăng đã đi qua một địa danh cực kì nổi tiếng của Việt Nam có đúng không? Câu trả lời đã quá rõ ràng!