#

"đỗ hùng dũng phẫu thuật thành công" - Bác sĩ chuyên khoa tiết lộ: Hùng Dũng có thể tập hồi phục ngay ngày mai, ông Park thở phào nhẹ nhõm