#

"đỗ hùng dũng hồi phục" - Ấn định thời điểm Đỗ Hùng Dũng tái xuất sân cỏ, kịp trở lại giúp ĐT Việt Nam 'phục thù' Trung Quốc?