#

"đồ hiệu ngọc trinh" - 'Vén màn' khối bất động sản gây choáng của Lý Nhã Kỳ và Ngọc Trinh khi đều là 'yêu nữ hàng hiệu'