#

"dimensity" - Siêu chip giá rẻ MediaTek Dimension 8200 sẽ ra mắt vào ngày đầu tiên của tháng 12