"diều hoa miến điện" - Loài chim quý hiếm ở Việt Nam có tên trong Sách Đỏ, kẻ thù không độ trời chung với rắn