#

"diễn viên chi bảo" - Con trai đi cùng chuyến với bệnh nhân Covid-19, phản ứng của Chi Bảo khiến NHM xót xa