#

"điện thoại ZTE" - Smartphone 5G đầu tiên trên thế giới ra mắt, tốc độ tải 1Gb/s