"dfc" - Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ ký ý định thư tài trợ 500 triệu USD cho VinFast

Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ ký ý định thư tài trợ 500 triệu USD cho VinFast

4 tháng trước
Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) đã ký Ý định Thư (LOI) tài trợ 500 triệu USD cho VinFast Auto.