"đặt hàng" - [Video] Đập hộp Lenovo ThinkPad Tablet và những chi tiết khác

[Video] Đập hộp Lenovo ThinkPad Tablet và những chi tiết khác

11 năm trước
Cuối cùng thì những chiếc máy tính bảng chạy Android 3.1 với thương hiệu ThinkPad đã bắt đầu đến tay khách hàng.