#

"đào trọng thịnh" - Lam Trường nghẹn ngào vì nhận tin dữ, giới showbiz cầu nguyện mong đồng nghiệp tai qua nạn khỏi